ثبت نام عضو جدید ایمیل آدرس: رمز عبور : رمز عبور را فراموش کردم

به جامعترین سامانه ارتباطی و اطلاع رسانی معماران معاصر ایران خوش آمدید خانه |  ثبت نام |  تماس با ما |  درباره ما |  قوانین سایت |  راهنما | تبلیغات
جدیــد ترین پــــــروژه هـا
شهرک کودک
طراح : سالار شفایی
طراحی و مرمت خانه مقیمی ها (رشت)
طراح : سالار شفایی
ترمینال اتوبوس ( آستانه)
طراح : سالار شفایی
مجتمع مسکونی (آلترناتیو مسکن مهر)
طراح : سالار شفایی
حامی اتووود
تـازه هـــــــــای معمـاری
مجموعه عکس های سورئال وینسنت بوریلهون ـ پر از خالی
پالپ نیوزهای اتووود ـ مبلمان خلاق
مجموعه زیارت مدرنیته از خاویر دلوری؛ نقاشی های دیواری بر روی رونشان لوکوربوزیه
بچه‌معروف‌ها و آدم بزرگ‌ها؛ فهرست آرک‌دیلی از ۱۹ چهره‌ای که معماری را رها کرده‌اند
کامنـــــــــت پــــروژه ها
حسین حسینی در مورد پروژه فرودگاه بین المللی چابهار نوشته است:
در این فرودگاه طبق تریدی ها ارباس 380 لندینگ کرده... یعنی فرودگاه شما تایپ f است. درسته؟ ...
پردیس جعفری در مورد پروژه میدان اجتماعی شیراز: جولانگاه ابتهاج نوشته است:
ایده طراحی به وسیله دخل و تصرف که در حال حاضر انفاق افتاده است بسیار جذاب است و مهمتر از آن شهر شیراز نیازمند ...
شرکت زیگوران در مورد پروژه مجتمع مسکونی -تفریحی با رویکرد پویایی اجتمایی نوشته است:
این پروژ در زمینه خودش میتواند کم نظیر باشد ، استفاده از یک زمین با دو کاربری( آن هم به صورت کاملا جدا،استفاده ...
علی علی اکبریان در مورد پروژه مجموعه ی ورزشی دانشگاه هنر نوشته است:
ورودی مجموعه اصلا شاخص نیست. ای کاش روی این مسئله بهتر کار شده بود. ...
ایده خواجوند در مورد پروژه مجموعه ی ورزشی دانشگاه هنر نوشته است:
کانسپت قوی و هماهنگ با فرم همچنین فضاها و محیط‌های داخلی هماهنگ با برون و مناسب انسان ...
زهرا ابراهیمی کرمانی در مورد پروژه فرودگاه بین المللی چابهار نوشته است:
سلام خيلي ممنونم از شما
بطور كل ميتوان كانسپت اين طرح را قطره اب دانست.
شما ظرف ابي را تصوركنيد كه يك ...
فاطمه میرخانی در مورد پروژه فرودگاه بین المللی چابهار بر گرفته شده از کوه های مریخی چابهار نوشته است:
سلام.کار خیلی خوبی هست .کانسپت روی ججم و سایت ب خوبی نشان داده شده.رندر ها و طراحی با چه نرم افزاری انجام دادی ...
اعضـا با بیشترین پـــروژه
    ایمان زارع
    مجید معزی
    سامان نیرومند
    سونیا مقتدر

  
آتلیه معماری اکنون
 ارسال نظر بازگشت به لیست پروژه ها گزارش خطا اشتراک پروژه
    نمایش عکس ها
    مسکونی آستانه
    دانشـــــــــــگاه :
    سال طـــــراحی : 1389
    مـــــــــــــــــکان : شیراز ملاصدرا
    کـــــارفـــــــــرما : مهندس محمد تقی آستانه
    تـــــــــــاریخ ثبت : 1392/07/20
    مســــــــــــاحت : 1800
    تعـــداد بازدیـــــد : 2866
    محــــدوده سنی : 34_35
    نــــوع کاربـــــری : مسكوني
    مرحـــــــــله اجرا : اجرا شده
    همــــکاران طرح : عاطفه محرری - محمود امیدبخش - علی اشجع
     ایده های طراحی : شرحﺡ طﻁرحﺡ،٬ اﺍیﻳدهﻩ ھﮪﮬﻫا وﻭ مفاھﮪﮬﻫﯿﻴم اﺍیﻳدهﻩ خلق ساختمانﻥ آﺁستانﮫﻪ،٬ بر پایﻳﮫﻪ مفﮭﻬومی سادﺩهﻩ وﻭ دﺩرﺭ عﯿﻴن حالﻝ اﺍساسی شکل یﻳافتﮫﻪ اﺍست : "بازﺯآﺁفریﻳنی،٬ خلق وﻭ دﺩرﺭ عﯿﻴن حالﻝ اﺍرﺭجاعﻉ بﮫﻪ ساختارﺭ،٬ مفاھﮪﮬﻫﯿﻴم سادﺩهﻩ وﻭ اﺍبتداﺍیﻳی عناصر بﮫﻪ منظورﺭپاسخگویﻳی سر رﺭاﺍست وﻭ کارﺭبردﺩیی بﮫﻪ نﯿﻴازﺯھﮪﮬﻫایی اﺍصلی وﻭ اﺍوﻭلﯿﻴﮫﻪ زﺯمﯿﻴنﮫﻪ وﻭ سوژﮊهﻩ طﻁرحﺡ شدهﻩ". دﺩرﺭ اﺍیﻳن رﺭاﺍستا چگونگی بسط اﺍیﻳدهﻩ اﺍوﻭلﯿﻴﮫﻪ بﮫﻪ ما بﮫﻪ اﺍزﺯاﺍیی ساختارﺭیی وﻭ کالبدیی دﺩرﺭ بنایی ساختمانی ۶ اﺍشکوبﮫﻪ دﺩرﺭ بافت مﯿﻴانﮫﻪ وﻭ نﯿﻴمﮫﻪ مسکونی تجارﺭیی شﯿﻴراﺍزﺯ،٬ نﯿﻴازﺯمند اﺍیﻳدهﻩ ھﮪﮬﻫایﻳی کارﺭبردﺩیی وﻭ معمارﺭاﺍنﮫﻪ مﯿﻴداﺍشت؛ بدیﻳن معنا دﺩرﺭ پاسخی اﺍبتداﺍاﺍیی وﻭ سادﺩهﻩ بﮫﻪ دﺩوﻭ بنا وﻭ قطعﮫﻪ زﺯمﯿﻴن اﺍوﻭلﯿﻴﮫﻪ،٬ تقسﯿﻴم ساختارﺭآﺁتی بنا بﮫﻪ دﺩوﻭ بخش بودﺩ. اﺍیﻳن دﺩوﻭ پارﺭگی،٬ جداﺍ اﺍزﺯ اﺍیﻳنکﮫﻪ گشایﻳشی براﺍیی جانﮭﻬادﺩنﻥ عناصر اﺍرﺭتباطﻁی،٬ پلﮫﻪ ھﮪﮬﻫا وﻭ فضایی مﯿﻴانﮫﻪ وﻭاﺍحد ھﮪﮬﻫا فراﺍھﮪﮬﻫم آﺁوﻭرﺭدﺩهﻩ،٬ بلکﮫﻪ اﺍشارﺭهﻩ اﺍیی محسوسﺱ بﮫﻪ سابقﮫﻪ فﯿﻴزیﻳکی خانﮫﻪ ھﮪﮬﻫایی پﯿﻴشﯿﻴن رﺭاﺍ بازﺯ می نمایﻳاند؛ شکافی کﮫﻪ بﮫﻪ وﻭاﺍسطﮫﻪ سقف نﯿﻴمﮫﻪ بازﺯ وﻭ پلﮫﻪ ھﮪﮬﻫا وﻭ عناصر عریﻳانﻥ وﻭ سبک فلزیی دﺩرﺭ مﯿﻴانﮫﻪ ساختارﺭ سنگﯿﻴن بتنی،٬ نورﺭ رﺭاﺍ تا بﮫﻪ عمق مﯿﻴانﮫﻪ بنا می کشاند. بدیﻳن منظورﺭ ما با نگاھﮪﮬﻫی سادﺩهﻩ بر پایﻳﮫﻪ فﮭﻬم وﻭ بازﺯنمایﻳی قابلﯿﻴت وﻭ ماھﮪﮬﻫﯿﻴت مواﺍدﺩ وﻭ مصالح متداﺍوﻭلﻝ وﻭ موجودﺩ،٬ بﮫﻪ بﮭﻬرهﻩ گﯿﻴریی اﺍزﺯ کﯿﻴفﯿﻴت ھﮪﮬﻫایی زﺯیﻳبایﻳی شناسانﮫﻪ آﺁنﮭﻬا کﮫﻪ طﻁبﯿﻴعتا با ھﮪﮬﻫمسازﺯیی وﻭ بازﺯگشت پذیﻳریی بﮫﻪ طﻁبﯿﻴعت ھﮪﮬﻫمراﺍهﻩ خواﺍھﮪﮬﻫد بودﺩ،٬ پردﺩاﺍختﯿﻴم.دﺩرﺭ نگاهﻩ ما بﮫﻪ جرزﺯ وﻭ پوستﮫﻪ،٬ تعریﻳف مستقلی بﮫﻪ نامﻡ دﺩرﺭوﻭنﻥ وﻭ بﯿﻴروﻭنﻥ وﻭجودﺩ نداﺍرﺭدﺩ،٬ بلکﮫﻪ اﺍیﻳن عناصر،٬ دﺩیﻳواﺍرﺭهﻩ ھﮪﮬﻫا،٬ سطوحﺡ وﻭ ... ھﮪﮬﻫستند کﮫﻪ دﺩرﺭ یﻳکدگر تنﯿﻴدهﻩ اﺍند وﻭ بارﺭ آﺁفریﻳنش مﯿﻴانﮫﻪ دﺩرﺭوﻭنﻥ وﻭ گسترهﻩ بﯿﻴروﻭنی رﺭاﺍ دﺩرﺭ سلسلﮫﻪ مراﺍتبی محجوبﺏ بر عﮭﻬدهﻩ می گﯿﻴرند،٬ اﺍیﻳنجا سخن اﺍزﺯ اﺍمتداﺍدﺩ اﺍست،٬ نﮫﻪ مرزﺯھﮪﮬﻫا وﻭ معنایی موجودﺩیﻳت،٬ تعﯿﻴﯿﻴن کنندهﻩ زﺯیﻳبایﻳی شناسی اﺍثر اﺍست. اﺍیﻳن یﻳک نمونﮫﻪ سادﺩهﻩ اﺍزﺯ بنایﻳی پذیﻳرفتﮫﻪ شدهﻩ اﺍست کﮫﻪ دﺩرﺭ آﺁنﻥ صراﺍحت پاسخ بﮫﻪ خواﺍستﮫﻪ ھﮪﮬﻫا وﻭ اﺍلزاﺍماتﺕ اﺍزﺯ یﻳک سو وﻭ بازﺯنمایﻳی "ماھﮪﮬﻫﯿﻴت ساختارﺭیی،٬ ھﮪﮬﻫندسی وﻭ کارﺭکردﺩیی مصالح" اﺍزﺯسویی دﺩیﻳگر بارﺭ "شکل" عمومی بنا رﺭاﺍ بر دﺩوﻭشﺵ مﯿﻴکشد. دﺩرﺭ وﻭاﺍقع قدرﺭ وﻭ بارﺭ مصالح وﻭ عناصر موجودﺩ دﺩرﺭ صراﺍحت یﻳافتن وﻭ دﺩرﺭ دﺩرﺭکﮎ وﻭ پذیﻳرشﺵ نقشی اﺍست کﮫﻪ کارﺭکردﺩ،٬ اﺍیﻳستایﻳی،٬ جرمﻡ وﻭ ماندگارﺭیی بﮫﻪ اﺍیﻳنانﻥ دﺩاﺍدﺩهﻩ اﺍند. خالی رﺭھﮪﮬﻫا شدهﻩ دﺩرﺭ سطح زﺯیﻳریﻳن،٬ ھﮪﮬﻫمزمانﻥ با پاسخ گویﻳی بﮫﻪ نﯿﻴازﺯھﮪﮬﻫایی کارﺭکردﺩیی،٬ وﻭاﺍسطﮫﻪ سبکا وﻭ پﯿﻴوند جداﺍرﺭهﻩ ھﮪﮬﻫا بر سطح زﺯمﯿﻴن اﺍند وﻭ تودﺩهﻩ ھﮪﮬﻫایی ساختارﺭیی بتنی نمایﻳندگانﻥ ماندگارﺭیی،٬ اﺍیﻳستایﻳی وﻭ ساکنانﻥ وﻭ ناظﻅراﺍنﻥ حضورﺭ خویﻳش دﺩرﺭ فضا. ھﮪﮬﻫمزمانﻥ،٬ عناصرخطی فلزیی اﺍلحاقی دﺩرﺭ تضادﺩ با ساختارﺭاﺍوﻭلﯿﻴﮫﻪ وﻭ بﮫﻪ منظورﺭتامﯿﻴن سبکایی فضایی مﯿﻴانﮫﻪ با پوستﮫﻪ شﮭﻬریی وﻭ اﺍقلﯿﻴمی بﯿﻴروﻭنی پا بﮫﻪ مﯿﻴداﺍنﻥ گذاﺍشتﮫﻪ اﺍند.گویﻳی صراﺍحتی کﮫﻪ دﺩرﺭ پی مجاوﻭرﺭتی پویﻳا وﻭ متضادﺩ،٬ اﺍزﺯ جداﺍرﺭهﻩ ھﮪﮬﻫایی سنگﯿﻴن ۴٠۰ سانتی بتنی تا پوستﮫﻪ سبک وﻭ سبز ۴ سانتی چوبی رﺭخﺥ می دﺩھﮪﮬﻫد،٬ دﺩرﺭ مواﺍجﮭﻬﮫﻪ اﺍیی دﺩاﺍیﻳمی مﯿﻴانﻥ جنبﮫﻪ ھﮪﮬﻫایی پایﻳداﺍرﺭیی وﻭ نﯿﻴروﻭھﮪﮬﻫایی دﺩرﺭوﻭنی وﻭ محﯿﻴطی باقی خواﺍھﮪﮬﻫد ماند.

پروژه های دیگر طراح
نظـــــــر اعضــــــــا
شورش عابد ( 1392/07/20 ) : موفق باشید. پروژه خوبی شده. استفاده ماتریالهای بدون پرداخت در قوی کردن این حس تعلیق به شدت موثر بوده. تنها یه ای کاش : کاش باکس راه پله هر جای بود غیر از این، نه به خاطر خودش به خاطر دیگری و دیگری چیزی جز خرپشته نیست.
امیرحسین بقایی ( 1392/07/23 ) : az taraton khosham omad.motashkeram
پدرام میرزایی ( 1392/09/01 ) : من نفهمیدم در بیان کانسپت در یک سایت معماری ، هدف مفاهمه بین صاحب اثر و بیننده است یا ارضای میل شخصی .این بیشتر به یک شهوترانی در نوشتار شبیه تا مفاهمه . رم کولهاس اگه با فونت کتاباش بازی می کنه خوانایی نوشته رو از بین نمیبره .
محمود امیدبخش ( 1394/01/24 ) : پدرام میرزایی مشکل هنگام کپی و پیست کردن به وجود آمده
دوست عزیز بهتر است اول پرسید و شرط ادب رو رعایت کرد
حامی اتووود
  مسابقه دانشجویی اتووود
ثبــــــــت نظـــــــر
جهت ارسال نظر باید وارد سیستم شوید. / عضو جدید
ایـمـــیـل :  
رمز عبـور :  
 
درباره معماران معاصر ایران :
این گروه در سال 1386 با هدف ایجاد پل ارتباطی بین معماران ایرانی معاصر گرد هم آمد.با شروع کار این وب سایت معماران متقاضی در محیطی ساده وکارآمد به تبادل پروژه ها ومقــــالات خود خواهند پرداخت ودر فضای فروم به بحث وگفتگو می پردازند.
خانه | ورود | ثبت نام | درباره ما | تماس با ما | قوانین سایت | راهنما | تبلیغات
© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه معماران معاصر می باشد.
Developed by Tryon Software Group