معماران معاصر ایران, اتووود - بزرگترین سایت معماری
??? ??? ??? ???? ????? ????: ??? ???? : ??? ???? ?? ?????? ????

?? ???????? ?????? ??????? ? ????? ????? ??????? ????? ????? ??? ????? ???? |  ??? ??? |  ???? ?? ?? |  ?????? ?? |  ?????? ???? |  ??????
????????????????
?????? ??? ??????
    ????: مفاهيم و نظريات معماري
    ????: مصالح ساختمانی پایدار
    ????: سه بعدی
    ????: نقد معماری در فضای مجازی
???? ???? ???? ??
    ???? : مفاهيم و نظريات معماري
    ???? : سه بعدی
    ???? : مصالح ساختمانی پایدار
    ???? : پریتزکر 2011
???? ??????
???? ???? ????
    پوریا ترکفر
    رضا ظریف
    عادل نیکخو
    F Nazari
???????? ??? ??
    راهنمای بهینه سازی سایت برای موتور جستجوی بینگ گوگل با دارا بودن سهم ۶۷ درصدی همچنان به عنوان محب ...
 
    از الزام به تنظیم سند رسمی چه می دانید؟
 
    مهم ترین نکات الزام به تنظیم سند رسمی ملک
 
    آموزش 3dmax
 

معماری پایدار > مصالح ساختمانی پایدار >
علت نامگذاری این نوع تیر به نام تیر لانه زنبوری‌، شکل این تیر پس از بریدن و جوش دادن دوباره است‌. این تیرها در طول جان خود دارای فضاهای توخالی هستند که مشابه لانه زنبور است. به همین علت به آنها تیر لانه زنبوری می‌گویند.هدف از انجام این کار این است که تیر بتواند لنگر خمشی بزرگتری را در مقایسه با تیر نورد شده اولیه تحمل کند‌. با انجام این کار ارتفاع تیر افزایش پیدا کرده و در نتیجه ممان اینرسی مقطع افزایش پیدا می‌کند‌. برای مثال‌، با این کار ارتفاع پروفیل IPE-18 که ۱۸ سانتیمتر است به ۲۷ سانتیمتر اف
  رضا خانی    (1400/03/23)

 http://maps.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com

http://clients1.google.de/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.co.jp/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.es/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.br/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.uk/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.fr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.it/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ru/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.pl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ca/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.nl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.co.in/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.tw/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.id/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.ua/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.cz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.mx/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.au/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.be/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.co.th/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.se/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.pt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ro/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.gr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.ar/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.tr/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.dk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.hu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://images.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.ch/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.at/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.fi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.vn/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.kr/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.no/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.bg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.cl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.co/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.my/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.sg/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.ie/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.ph/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.il/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.pe/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.nz/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://cse.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.za/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.hr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.si/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ae/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.hk/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.sa/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.lv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.comr
http://google.com.pk/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.eg/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.ec/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.pr/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.rs/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.uy/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.lu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.do/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.cr/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.ke/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.bw/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.is/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.by/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.gt/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.cu/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.ma/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.lk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.ng/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.ps/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.tn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.dir.bg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.bd/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.mu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.bo/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.hn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.kz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.ni/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.sv/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.cat/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.np/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.lb/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.af/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.nanigans.com/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ba/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.kh/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.dz/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.mt/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.jo/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ge/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.qa/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.as/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.kw/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.iq/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.wikivand.ir/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.bs/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ci/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.kg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.sn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.bi/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.mn/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.az/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.cm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.fm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.pa/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://ditu.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.tj/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.rw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.om/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.uz/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.ag/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.et/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.md/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.ly/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.bz/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.co.ck/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.ai/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.cy/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.gi/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.tm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.mw/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.sc/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.co.tz/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.mm/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.st/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.vg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.vc/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.gm/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.la/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.mk/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.co.zw/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.bn/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://google.com.pg/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.dex.hu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.fj/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.cg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.gg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.cd/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.gl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.al/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ki/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.bj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.co.vi/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.ws/url?sa=t&url=http%3A%2F%2rasaderooz.com
http://clients1.google.gp/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.dj/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.bf/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.sb/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.nu/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.to/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.cv/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.tg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ga/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.so/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.nr/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.gy/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.bt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.co.ao/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.mg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ml/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://google.com.sl/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.cf/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ne/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.ac/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.td/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
http://clients1.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rasaderooz.com
http://clients1.google.ng/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Frasaderooz.com
 

اظهار نظـــــــر
 
جهت نوشتن مبحث جدید باید وارد سیستم شوید. / عضو جدید
ایـمـــیـل :  
رمز عبـور :  

?????? ??????? ????? ????? :
??? ???? ?? ??? 1386 ?? ??? ????? ?? ??????? ??? ??????? ?????? ????? ??? ?? ???.?? ???? ??? ??? ?? ???? ??????? ?????? ?? ????? ???? ??????? ?? ????? ????? ?? ??????????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ???? ?? ??? ?????? ?? ???????
???? | ???? | ??? ??? | ?????? ?? | ???? ?? ?? | ?????? ???? | ??????
© ???? ???? ??? ?? ???? ????? ?? ???? ??????? ????? ?? ????.
Developed by Tryon Software Group